foto1.jpg foto2.jpg foto3.jpg

Goese Mixed Hockey Club

De mooiste hockeyclub van Zeeland

 

Sportiviteit & respect

De Goese Mixed Hockey Club is een warm pleitbezorger van het gedachtengoed achter de KNVB-campagne voor respect & sportiviteit. Spelers, supporters en begeleiders zijn ambassadeurs van onze hockeyclub. Wij gaan altijd en voluit voor de winst, maar nooit ten koste van anderen. Immers, spelplezier staat bovenaan. We staan bijvoorbeeld voor het principe om positief te coachen tijdens training en wedstrijd, maar ook door ouders en andere toeschouwers op te roepen zich volwassen en als voorbeeld voor de kinderen te gedragen langs te lijn.

Naast plezier en prestaties, zijn sportiviteit en respect net zo belangrijk. Het hebben van een winners-mentaliteit betekent niet dat grenzen van sportiviteit en respect overschreden mogen worden. Fysiek en verbaal wangedrag op en langs het veld zijn uit den boze. Zowel voor de spelers en speelsters als voor de ouders.

 

Spelers en speelsters

Tijdens en rond trainingen en wedstrijden laat je zien dat je sportief bent en respect hebt voor collega-spelers, trainers, begeleiders, ouders langs de lijn, tegenstanders en scheidsrechters. Hoe oneens je het ook met beslissingen bent, hoe zeer een tegenstander ook provoceert, je laat je nooit verleiden tot het gebruik van scheldwoorden, grof taalgebruik, of erger nog, fysiek wangedrag. Dat wordt niet getolereerd. Ook als de tegenstander zich niet goed en netjes gedraagt, ook als de scheidsrechter in jouw ogen een onjuiste beslissing neemt, dan sta je daarboven, je houdt je in en je geeft het goede voorbeeld. Dat wil uiteraard niet zeggen dat je alle passie uit je spel moet laten varen. Integendeel. Aangeven dat je het ergens niet mee eens bent mag, maar je respecteert het besluit en gaat geen grens over. Los van het feit dat dit gedrag niet past bij onze club, kan je dat ook een kaart opleveren, en dus een tijdstraf tijdens de wedstrijd of helemaal van het veld gestuurd worden: je zadelt jouw team met een probleem op. 

Wanneer je van mening bent dat anderen (tegenspeelsters, scheidsrechters, coaches tegenpartij, ouders/toeschouwers) wél een grens over gaan, dan meld je dat bij je trainer/coach en/of teamleider. Zij zullen beoordelen of en hoe actie hierop moet worden ondernomen.

 

Ouders

Ook voor de ouders zijn er regels met betrekking tot sportiviteit en respect. En dan doelen we op uw houding, gedrag en communicatie richting club en speelsters, uw verantwoordelijkheid ten aanzien van bijvoorbeeld het op tijd aanwezig zijn van uw zoon of dochter, en niet in de laatste plaats op uw eigen gedrag langs de lijn.

GMHC is geheel afhankelijk van vrijwilligers. Ouders van hockeyende kinderen die veel van hun vrije tijd steken in de organisatie en ontwikkeling van de club en het zorgen voor omstandigheden waarin uw zoon of dochter met plezier kan hockeyen. Vrijwilligers verdienen respect en we vragen u deze vrijwilligers - of het nu gaat om de mensen van het bestuur, van de barcommissie, scheidsrechters, trainers, zaalcommissie, TC, etc. - respectvol te benaderen en normaal met ze te communiceren. Als club hebben we als doel om enkel te werken met vrijwilligers van wie we een VOG (verklaring omtrend gedrag) hebben ontvangen.

Of uw kind nu 7 of 17 jaar oud is, zolang ze niet volwassen zijn, bent u als ouder nog altijd eindverantwoordelijk voor het gedrag van uw kind. Ook hierin kunt u het voorbeeld geven, hulp bieden of sturing geven. Zorg ervoor dat ze op tijd van huis vertrekken, dat ze de juiste spullen mee hebben, dat ze zich fatsoenlijk gedragen. De coach en de begeleider zijn er om te coachen en te begeleiden, niet om uw taak als ouder over te nemen. En als u bent ingedeeld voor een rijbeurt of bardienst, zorgt u ervoor dat u op tijd aanwezig bent. Kunt u niet, dan bent u zelf verantwoordelijk om met iemand te ruilen. En als u rijbeurt heeft, besef dan dat u de verantwoordelijkheid heeft over de kinderen die u in de auto heeft zitten. Houdt u aan de verkeersregels, houd u aan de maximum snelheid, rij normaal en voorzichtig en zorg dat gordels worden gedragen.

Langs de lijn

Last but zeker not least vragen we uw aandacht voor het gedrag langs de lijn, als u als toeschouwer aanwezig bent. Dat u komt kijken vinden we fantastisch! Hoe meer publiek, hoe beter. Als er iets is dat een extra stimulans voor de motivatie en prestaties van het team kan zijn, is dat het wel. Kom dus zoveel mogelijk! Maar kom alleen om aan te moedigen, te juichen als er gescoord wordt en te steunen als het niet gaat zoals het zou moeten. Dat vinden we hartstikke leuk!

Neem echter vooral niet de taak van de trainer/coach, die van de teamleider of die van de scheidsrechter over! De trainer/coach bepaalt de opstelling en tactiek. Ga niet uw kind of andere spelers vanaf de zijlijn aanwijzingen geven naar wie ze moeten spelen, waar ze moeten staan, welk initiatief ze moeten nemen, wat ze moeten doen. Dat schept alleen maar verwarring. Of u het er nu mee eens bent of niet, de trainer/coach bepaalt dat en uw kind luistert alleen naar de trainer/coach.

Lever ook geen commentaar op de scheidsrechters. Scheidsrechters zijn in de meeste gevallen ook gewoon jeugdleden van een club die hun vrije tijd opofferen om naast hun eigen wedstrijden ook nog eens een wedstrijd te fluiten. Ze doen dat maar af en toe, zijn vaak onzeker in het leiding geven aan een wedstrijd, en besef dat het hartstikke moeilijk is. Ook al zijn ze met z’n tweeën, ze kunnen niet alles zien. En er zijn helaas ook coaches die van alles van ze vinden en dat ook tegen ze roepen. Dat maakt het nog moeilijker. Wij hebben als club groot respect voor wat ze doen en vragen u dat als volwassen toeschouwer of coach ook te hebben. Ook al vallen beslissingen soms in het nadeel van het team van uw kind uit, houdt u uzelf in. U laat zich niet gaan, niet richting de scheidsrechter, niet richting de coach van tegenpartij. En trouwens, grof taalgebruik en scheldpartijen zijn uiteraard ook voor u uit den boze.

Besef dat onze leden hockeyen voor hun plezier. En hoe zeer ze ook gaan voor een overwinning en een kampioenschap, het blijft maar een spelletje. Een prachtig spelletje dat alleen maar leuker wordt als alles er omheen zo leuk en plezierig mogelijk verloopt.

Voor meer informatie over een veilige sportomgeving verwijzen we je door naar de website van de KNHB. Via onderstaande link kom je op de betreffende website uit van de KNHB

Veilige sportomgeving

Vertrouwenspersoon

Wij als GMHC Hockeygoes willen een veilige vereniging zijn én blijven. We doen er met z'n allen álles aan om zaken als pesten, seksuele intimidaties, conflicten etc te vermijden. Mocht u signalen krijgen van grensoverschrijdende zaken die niet horen bij onze club, dan kun u contact opnemen met onze vertrouwens contact personen; Else Blikslager en Mady Korteweg - van Welsem, te bereiken via mail, [email protected]


 

Contact

Adres
Sportpark Het Schenge
Geldeloozepad 5i
4463AJ

Postadres
Zonnebloemstraat 32
4461PL, Goes
KvK 22032239

Sponsoren